Xidmətlər

Layihə idarə olunması, layihənin məqsədlərinə çatmağı hədəfləyən ardıcıl mərhələlərdən ibarət olan bir prosesdir . Məqsəd yenilikçi və unikal məhsul və ya xidmətlər yaratmaq, yəni hədəflərin, vaxtın, xərclərin və digər xüsusiyyətlərin optimal birləşməsi ilə layihənin bütün tələblərinə cavab verməkdir. Bu idarəetmə, müəyyən mərhələlərdə həyata keçirilən, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə ardıcıl nail olmaqdan ibarət olan və birlikdə layihənin həyat dövrünü təşkil edən struktur məntiqinə tabedir.

Müəssisənin mövcud quruluşunun düzgün təhlili, layihənin idarəedilməsi prosesində əldə edilməsi lazım olan vəzifələr, müəyyən hədəflərə çatmaq üçün mərhələlərin ardıcıl planlaşdırılması və tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsi konkret bir layihənin həyat dövrünün uğurla qurulması və ümumiyyətlə layihə rəhbərliyi üçün qarşılanması lazım olan şərtlərdir. 

Şirkətimiz, iş fikri yarandığı gündən bəri layihəni müşayiət edir və investisiya mərhələsindən asılı olaraq layihəni müxtəlif dərəcələrlə ətraflı hesablamağa hazırdır. Eyni zamanda, investisiya təhlilinin və / və ya biznes planın inkişaf etdiricisi olaraq sizinlə bir layihəyə getməyə və onun icrasında iştirak etmək üçün hazır bir idarəetmə şirkəti olaraq iştirak etməyə hazırıq ki, bu da nəzərə alsaq, bugünkü müvafiq xidmətlər bazarı üçün bənzərsiz bir birləşmədir. 

Bizim vəziyyətimizdə, başlanğıcdan etibarən, bütün layihə boyunca sizi müşayiət edəcək və nəticəsi üçün məsuliyyəti sizinlə bölüşməyə hazır olan təcrübəli mütəxəssislərdən ibarət yaxşı bir komanda əldə edirsiniz.

Xidmətlərlə bağlı sualınız var? Biz sizə zəng edək