Xidmətlər


Şirkətin mühasibat məlumatlarının işin həqiqi vəziyyətinə uyğunluğunu yoxlamağa yönəlmiş bir sıra tədbirlərdir.
 
Algılama nəzarəti - istənməyən hərəkətləri və səhvləri düzəltmək və dəyişdirmək üçün müəyyənləşdirməyə yönəlmiş tədbirlər. Müəssisənin aktiv və öhdəliklərinin mövcudluğunun və dəyərinin yoxlanılması ilə əlaqədar nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi maliyyə nəzarətinin vacib elementidir.
İnventarizasiya, aktivin qorunub saxlanılması və qiymətləndirilməsi və ya öhdəliklərin təsdiqlənməsi və ölçülməsi məqsədi ilə ildə ən azı bir dəfə həyata keçirilməli olan nəzarət tədbirlərindən biridir.

İllik planlaşdırılmış inventarizasiya ilə yanaşı aralıq yoxlamalar aparmaq lazımdır, məsələn, maddi cəhətdən məsuliyyət daşıyan şəxs dəyişdirilərkən, təbii fəlakət (yanğın, daşqın), oğurluq və saxtakarlığın sənədlərlə aşkarlanması halında və s.
İnventarizasiya qaydaları hər bir müəssisədə mövcud olması lazım olan xüsusi qaydalarda təsvir edilmişdir. Cəmiyyətin mühasibat siyasətində inventar şəklində nəzarət edilməli olan bu hesablara və mühasibat maddələrinə istinadlar, habelə onların yerinə yetirilmə vaxtı olmalıdır.

Belə bir nəzarət vasitəsi aşağıdakıları müəyyənləşdirməyə imkan verir:
   - Qiymətli əşyaların (aktivlərin) oğurlanması faktları, 
   - Qiymətli əşyaların qəbulu, qorunması, hərəkəti və atılması ilə bağlı daxili prosedurlara uyğunluq; 
   - Keyfiyyətini itirmiş və buna görə dəyərsizləşməyə məruz qalan aktivlər barədə məlumat əldə etmək olur. 

Bir inventarizasiyanı aparmaq müəyyən qaydalara və prinsiplərə riayət etməyi tələb edən olduqca zəhmətli bir proses olduğundan, xarici məsləhətçiləri cəlb etmək daha asandır, xüsusən də bu proses gündəlik deyil. Bu həm doğrulama prosesinin özü, həm də sənədlərin işlənməsi proseduru baxımından böyük səhvlərdən qaçmağa imkan verəcəkdir.


İnventarizasiya həm əmlak, həm də öhdəliklərlə əlaqəli aparılır: 
   - əsas vəsaitlər; 
   - ehtiyatlar; 
   - maliyyə aktivləri; 
   - debitor və kreditor borcları; 
   - mallar və hazır məhsullar; 

Müstəqil məsləhətçilər kimi FİNSOUL-un əməkdaşlarını cəlb edərək, bu zəhmətli proseduru mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirməyə kömək edəcəklər.

Xidmətlərlə bağlı sualınız var? Biz sizə zəng edək